نتایج جستجو
شماره سریال تاریخ زیربنا قیمت متری قیمت کل آدرس
7734 ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ۱۱۳ ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۴۲,۵۰۰,۰۰۰ باغ فيض
7733 ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ۶۷ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۹۳۷,۰۰۰,۰۰۰ باغ فيض
7732 ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ۱۳۵ ۱۸,۵۱۸,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ باغ فيض
7731 ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ۸۷ ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰ باغ فيض
7730 ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ۸۷ ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰ باغ فيض
7729 ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ۸۷ ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰ باغ فيض
7728 ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ۸۷ ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰ باغ فيض
7727 ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ۶۹ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ باغ فيض
7726 ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ۱۱۹ ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰ باغ فيض
7725 ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ۱۱۹ ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰ باغ فيض
7724 ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ۷۰ ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ باغ فيض
7723 ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ۷۳ ۱۴,۳۸۳,۰۰۰ ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ باغ فيض
7722 ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ۷۶ ۱۷,۱۰۵,۰۰۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ باغ فيض
7721 ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ۶۹ ۱۶,۶۶۶,۰۰۰ ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ باغ فيض
7720 ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ۹۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ باغ فيض
7719 ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ۱۴۰ ۱۸,۵۷۱,۰۰۰ ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ باغ فيض
7718 ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ۶۵ ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۳۹۷,۵۰۰,۰۰۰ باغ فيض
7717 ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ۶۵ ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۳۹۷,۵۰۰,۰۰۰ باغ فيض
7716 ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ۹۸ ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰ باغ فيض
7715 ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ۶۲ ۱۷,۷۴۱,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ باغ فيض
فروش ویلا در آبسرد دماوند با کلیه امکاناتفروش یکجا موقعیت اداری دارای 4082 متر زیر بنای مفید و 50 پارکینگ سندی سوپر لوکسفروش یکجا موقعیت اداری دارای 4082 متر زیر بنای مفید و 50 پارکینگ سندی سوپر لوکسفروش ویلا در متل قوفروش کارخانه نخ های کشاورزی و طناب پلاستیکی در شهریارفروش کارخانه کیک و کلوچه پزیاملاک بزرگ آسمان
سایت املاک آسمان
خبرنامه
با عضویت در خبرنامه از آخرین اطلاعات بازار ملک، از جمله معرفی بهترین موارد جهت خرید، فروش و رهن و اجاره و ... مطلع شوید.